XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida

FDA importförfaranden


Den amerikanska Food and Drug Administration (FDA) är ansvarig för att reglera säkerheten för alla livsmedel utom kött och fågel, människa och veterinära läkemedel, biologiska produkter, medicinsk utrustning och elektroniska produkter som avger strålning, samt kosmetika. FDA har ett nära samarbete med USA Customs and Border Protection (CBP), som är ett organ inom Department of Homeland Security, för att garantera säkerheten för de importerade produkterna när de kommer in i landet.

Entry Processing

FDA distriktskontor anmäls genom CBP av all import enligt FDA: s reglering mest effektivt via FDA: s elektroniska system för inresa kallade operativa och administrativa system för importstöd (OASIS). FDA granskar inresehandlingar att avgöra om det behövs en fysisk undersökning av de importerade varorna.

fält Examination

FDA skickar ett meddelande om åtgärder för att importören, mottagaren och Uppgiftslämnaren anger vilka objekt som väntar FDArecension. Den registrerade importören eller Uppgiftslämnaren ska lämna en plats brev till FDA som innehåller posten, adress där produkten hålls, datum när posten är tillgänglig för fält undersökning och kontaktpunkt namn och telefonnummer.

Provtagning

FDA utredare avgöra om en provsamling är nödvändig baserat på vilken typ av produkt, tidigare historia av varan och FDA prioriteringar. FDA utredare samla prover och skicka dem till labbet för analys. Ett meddelande av FDA åtgärder sänds till importören och Uppgiftslämnaren anger vilka produkter har provtagits. Om provet bestäms vara i överensstämmelse med FDA-krav, får importören ett meddelande release. FDA kommer att betala för prover som passerar analys.

Internering

Om en produkt är i strid, kommer FDA utfärda ett meddelande om frihetsberövande och hörsel. Ägaren eller mottagaren har rätt till en informell hörsel och ges i allmänhet 10 arbetsdagar för att ge FDA med vittnesmål eller bevis till stöd för produkternas tillåtlighet.

tillåtlighet Hearing

Om distriktet bestämmer produkt är inte i strid, kan produkten släppas in i landet. Om distriktet anser att bevis och finner att produkten i strid, kommer FDA utfärda ett meddelande om vägran att ge tillträde till importören. Produkter vägras tillträde måste förstöras eller exporteras enligt CBP: s överinseende inom 90 dagar efter mottagandet av anmälan om vägrat.

Begäran om att märka om eller Rekonditionering

Beroende på brott, kan importören få märka om eller rekonditionera produkten så att den uppfyller FDA: s riktlinjer. FDA kommer att granska importörens ansökan byta namn eller rekonditionera och underrätta importörerna om begäran godkänns eller avslås.

ytterligare inspektion

FDA kan utföra en uppföljande inspektion och / eller provtagning för att se till att importörens ommärkning eller rekonditionering uppfyller tillräckligt med FDA: s regler. En rapport av inspektör kommer att slutföras av kontrollant och vidarebefordras till lämplig FDA kontoret.

Om ommärkning villkor är uppfyllda

Om importören tillräckligt uppfyller FDA villkoren för godkännande för att märka om eller rekonditionera produkten kommer distriktet meddela ägaren eller mottagaren som relabeled eller renoveras Produkten är inte längre föremål för kvarhållande eller vägran att ge tillträde. En kopia av meddelandet skickas till CBP och Uppgiftslämnaren.

Om ommärkning villkor inte uppfylls

Varje produkt inte ordentligt relabeled eller renoveras måste förstöras eller återexporteras enligt FDA eller CBP tillsyn. FDA kommer inte att överväga ett andra program för att byta namn eller renovera om den sökande ger rimlig garanti för att det andra försöket kommer att lyckas. När villkoren inte uppfylls, FDA utfärdar ett meddelande om vägran att ge tillträde till importören, mottagaren, i förekommande fall och Uppgiftslämnaren, med en kopia av tillkännagivandet till CBP.