XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida

Detta är en allmän information till hjärnkirurgi processer och förfaranden som beskriver de tre huvudvägar hjärnkirurgi och undervägar det valda alternativet, med betoning på strålning.

Definition

Hjärnkirurgi är en invasiv, minimalt invasiva eller icke-invasiv behandling av hjärnan eller ryggraden.

Vad det Behandlar

Hjärnkirurgi behandlar fysiska oegentligheter, såsom tumörer eller sjukdomar, som cancer.

alternativa titlar

Hjärnkirurgi kallas också neurokirurgi.

Grader invasivt

Hjärnkirurgi kan göras som en fysisk praktisk förfarande genom en skalpell och stort snitt. Det kan göras som ett minimalt ingrepp med hjälp av en robot kamera, mindre snitt och minimala verktyg. Det kan också göras som en icke-invasiv förfarande med hjälp av de strålkirurgi (strålning).

effekter

Dessa kan vara kort sikt, under återhämtningsperioden, eller lång sikt, som när sociala eller ekonomiska faktorer återinförs.

strålkirurgi

Strålkirurgi (strålning) kan komma i tre huvudformer enligt många faktorer, såsom patientens totala allmänna hälsa, hur långt in i kroppen strålarna kommer att behöva för att nå och ålder. De är indelade i tre huvudtyper; extern strålbehandling, brachyterapi strålning och systemisk strålterapi.