XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida

Hur man beräknar grundvatten


"Förorening", naturligtvis, är en mycket bred term och tester för förorening av grundvatten kan täcka en rad olika aspekter och kan fokusera på olika föroreningar. Fastställandet av föroreningar beror till stor del på den avsedda användningen av grundvatten, oavsett om bevattning, dricka eller fritidsändamål. De grundläggande parametrarna för vattenförorening, emellertid, är relativt konstant och alla bör beaktas vid fastställandet föroreningsnivån av grundvattnet. I avsaknad av en skala för att beräkna föroreningsnivån, finns det fortfarande ett antal enkla tester du kan köra hemma för att bedöma säkerheten av din grundvatten, samt en serie laboratorietester bör du överväga om du är allvarligt oroade .

Instruktioner

Enkla visuella test

1 Ta ett prov av din grundvatten i en klar behållare och låta den sätta sig.

2 Åsnor färgen på ditt vatten. Rent vatten bör vara helt eller nästan genomskinligt. Alla färg kan vara ett tecken på lösta metaller eller andra föroreningar.

3 Lukta ditt prov. Rent vatten ska vara luktfri och någon lukt du upptäcker kan också vara tecken på kontaminering.

4 Åsnor grumlighet (mängden svävande partiklar) i vatten. Även blotta ögat inte kan upptäcka alla farliga föroreningar suspenderade i vatten, om ditt vatten inte är helt eller nästan transparent, kan det vara ett tecken på kontaminering.

5 Smaka ditt vatten. Rent vatten ska vara smaklös. Se till att du bara smaka vatten som du är någorlunda säker är säkert att dricka. Smakar inte vatten om du har någon anledning att tro att det kan vara kontaminerat.

6 Låt några droppar vattnet förångas på en klar yta som basen av behållaren. När vattnet har torkat, undersöka ytan för att se om några rester kvarstår. Även om detta test inte tillåter dig att bestämma exakt vilken typ av partiklar suspenderade i vatten, kommer det att du kan etablera sin närvaro för ytterligare tester.

Enkel laboratorietester

7 Mät temperaturen i vattnet med hjälp av en termometer. Även om temperaturen är inte nödvändigtvis ett tecken på förorening, kommer att etablera din vattnets temperatur vara viktig för att ta andra mätningar.

8 Bestäm pH (surhet) i ditt vatten genom att placera en droppe vatten på en bit pH-papper. Papperet kommer att ändra färg beroende på pH hos den testade substansen. Rådgör med din pH-papper nyckel för att tolka resultaten. Rent vatten bör vara ungefär neutralt (pH 7,0) vid 25 grader Celsius (77 grader Fahrenheit).

9 Testa ditt vatten för kemiskt innehåll med ett hem test kit. Flera billiga kit finns tillgängliga för att helt enkelt testa vatten för hårdhet (upplöst kalcium och magnesium), lösta metaller såsom järn och koppar, näringsämnen som kväve och fosfor, klorid och natrium.

10 Testa ditt vatten för biologisk innehåll, inklusive fecal coliform och bakterier. Om du inte har ett mikroskop hemma och en djup förståelse av vattenburna patogener, kan det vara en god idé att skicka ett prov av ditt vatten till ett laboratorium för att se till att detta test görs på rätt sätt. Din lokala telefonkatalogen eller Internet-katalog bör ha listor över lokala laboratorier, av vilka många är villiga att genomföra tester för gratis om du tror att din grundvattnets kvalitet utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan.