XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida

I en normal, frisk människa, är högt blodsocker inte ett problem eftersom bukspottkörteln frisätter hormoner för att hålla blodsockret i schack. Hos personer med diabetes, inte bukspottkörteln inte kontrollera blodsockret på rätt sätt och det är möjligt för blodsockret att stiga högre än normalt - ett tillstånd som kallas hyperglykemi. En blodsockernivå över 200 mg / dl anses hög, enligt National Diabetes information Clearing House, och långvarig högt blodsocker kan leda till skador på blodkärl, nerver och organ.

Instruktioner

diabetiker

1 Rådgör med din läkare om du ofta har episoder med hyperglykemi. Din läkare kan behöva justera din medicinering.

2 Ta ditt blodsocker regelbundet, speciellt efter att ha ätit. Spela in dina blodsockernivåer i en anteckningsbok.

3 Ta din insulin, eller glukossänkande läkemedel, som ordinerats av din läkare. Ta din medicin med jämna mellanrum och inte hoppa över en dos.

4 Få regelbunden motion för att sänka ditt blodsocker. Den amerikanska regeringen rekommenderar minst 150 minuter per vecka av måttlig motion.

5 Ät en hälsosam kost som förskrivits av din diabetes specialist eller en dietist.

Tips

  • Omedelbart söka läkarvård om ditt blodsocker stiger över 240 mg / dl eller om du upplever symptom på allvarlig hyperglykemi inklusive andnöd, illamående och kräkningar, intensivt doftande andedräkt och muntorrhet.