XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida

Hur man testar för hjärtmarkörer


De gemensamma hjärtmarkörer, eller biomarkörer, är kreatinkinas (CK) och troponin. Ibland kan en förändring i folkmun kommer dra alla markörer i en kategori som kallas hjärt biomarkörer. Oavsett formuleringen, biomarkörer är komponenter i en blodkemipanel används i stor utsträckning på akuten att korrekt bedöma om en patient uppvisar bröstsmärta är att ha en hjärthändelse, till exempel en hjärtinfarkt, eller om någon annan mekanism, såsom skelettmuskelbristning eller en akut sjukdom är härma symtom på ett sådant sätt att en definitiv diagnos inte kan göras utan hjärtenzym resultat.

Instruktioner

1 Ellict en historia och fysisk från patienten för att avgöra om hans symtom garanterar utredning genom att bearbeta en hjärtkemipanel.

2 Skaffa en direkt order, eller utnyttja stående protokoll tillåter att blod dras.

3 Använd en grön-top vakuumrör att samla ett blodprov.

4 Släpp den gröna-top sugrör till labbet, eller leverera till lab personal.

Tips

  • Blod som är avsett för kemi undersökning av CK och troponin bör alltid gå in i en grön övre röret eftersom detta specifika rör innehåller ett antikoagulerande medel.
  • Om blodprovet samlas upp i någon annan färg rör än en grön topp, kan patienten behöva ritas om för ett annat prov. Detta kan fördröja behandlingen enbart baserat på CK och troponin rapport.