XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida

Årliga Physicals kanske inte nödvändigt

Det finns ingen bestämd rekommendation om hur ofta män ska ha fysiska prov. Enligt en "US News and World Report" artikel om behovet av fysiska tentor, "Inga större nordamerikanska kliniska Medical Association rekommenderar särskilt att friska vuxna får en fysisk varje år." En studie från 2007 av "Archives of Internal Medicine" antyder också att kostnaden inte kan motivera täta fysiska prov och att 80 procent av förebyggande vård sker under andra typer av mottagningsbesök, rapporterade tidningen.

Fysiska undersökningar kan upptäcka problemen tidigt

Men enligt en undersökning av "Archives of Internal Medicine", som rapporterats av 2005 "US News and World Report" 65 procent av läkarna trodde att en årlig fysisk är nödvändigt. I alla, trodde 74 procent av läkarna årliga testar är viktiga eftersom de kan hjälpa till att upptäcka sjukdomar tidigt och 94 procent sa att det förbättrade relationer mellan patienter och läkare. Upptäcka problem tidigt kan hjälpa patienter att spara pengar på dyra förfaranden senare och sätta sina sinnen till mods om eventuella hälsoproblem.

Slutsats

Hur ofta bör du ha en fysisk undersökning beror på din ålder och hälsa. De med hälsoproblem kan dra nytta av mer frekventa fysiska undersökningar. Att hålla upp med schemalagda visningar som de för prostatacancer, högt blodtryck och kolesterol är viktig. Hur ofta du ska få dessa visningar beror på din hälsa och ålder.