XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida

Riktlinjer för Secure Gaffeltruckar i en Trailer


Industridrivna gaffeltruckar, mer känd som gaffeltruckar, är vanligt förekommande i alla typer av industriella och distributionsinställningar. Dessa maskiner kan effektivt hantera och flytta tunga laster. På grund av sin konstruktion och tunga vikter, kan dessa maskiner ibland vara svårt att flytta från en plats till en annan. Särskilda överväganden måste tas i beaktande när man transporterar en gaffeltruck till en ny plats.

Säkra gaffeltruck

En standard sitt gaffeltruck kan hantera laster på upp till 5000 pounds. Dessa maskiner kan väga över 9.000 pounds, och därför måste säkras på plats när den transporteras. Om transporteras på en flatbädds lastbil / släpvagn, kan trucken säkras på plats med hjälp av antingen kedjor eller tunga nylonband. I båda fallen måste de begränsningar vara ordentligt förankrade och tillräckligt stram för att förhindra förflyttning av gaffeltruck under transport.

Blockering och extra säkerhet

Om transport av gaffeltruck i en sluten släpvagn eller en flatbädds lastbil / släpvagn med trägolv / säng, bör du installera ankarblock. Dessa block ska placeras framför och bakom gaffel hjul för att förhindra rörelse. Använd skruvar för att förankra blocken på lastbilen / trailer golv. Skruvar är lättare att ta bort och mindre benägna att vibrera under transport. Kombinationen av kedjor / remmar och ankar blocken kommer säkert hålla trucken på plats.

Säkerhetsåtgärder

Om gaffeltruck drivs med gasol, stäng flaskventilen efter laddning av enheten. Om elektrisk, koppla bort batteriet från motorn. Gafflarna av maskinen ska vara helt nedsänkt i golvet med gafflarna lutar något framåt. Ställ in nödbromsen på trucken och vrid nyckeln till avstängt läge. Om trucken har varit i bruk innan det lastas, låta maskinen svalna innan stängning upp släpet eller början transport.