XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida

Sony SVO-9500Md Information


Sony SVO-9500MD är den sista av Sonys medicinska S-videospelare. Den var avsedd för behoven hos vårdpersonal för registrering av medicinska procedurer såsom operationer och förberedande arbete med små medicinska kameror.

Bild och ljud

En av de viktigaste funktionerna som skiljer SVO-9500Md från icke-medicinsk S-video maskiner är bild- och ljudkvalitet. Videon är fältet / ram valbart med 8 bitars djup, vilket innebär att den kan ge exceptionellt klara frysramar. SVO-9500Md har också Hi-fi-ljud.

Andra funktioner

SVO-9500md är kompatibel med relevanta bestämmelser för medicinsk och industriell utrustning, har en användarvänlig kontrollpanel och fjärrkontroll, en inbyggd automatisk rengöring av mekanismen och automatisk sökning. Den har också en automatisk upprepad uppspelning inom några två markerade punkter på en inspelning.

Underhåll

Sony inte längre gör SVO-9500Md. Det har ersatts av DVO-1000Md som använder DVD-skivor och DVD-RW-skivor i stället för videoband. Enligt Sonys hemsida, de fortfarande erbjuder några renoverade SVO-9500Mds och fortfarande erbjuda underhåll på dem.