XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida
Stevia & amp; glykemiskt index

Den glykemiskt index är ett mått på hur ditt blodsocker reagerar på livsmedel med kolhydrater. Lågt glykemiskt livsmedel inte höja blodsockernivån så mycket som högt glykemiskt livsmedel. Högt glykemiskt livsmedel ska undvikas om du har tillstånd som resulterar i dålig blodsockerkontroll såsom diabetes och metabola syndromet. Stevia är en icke-närande sötningsmedel som inte påverkar blodsockret.

Glykemiskt index

Livsmedel tilldelas en summa baserad på hur mycket de höjer blodsockernivåer. Glukos, en ren enkel socker, har ett glykemiskt index på 100 och betraktas som referens mat. Poäng inom 56 för livsmedel anses vara lågt glykemiskt livsmedel. Jordnötter är ett exempel på ett lågt glykemiskt mat. Poäng mellan 56 och 69 betraktas som medel livsmedel glycemic. Russin är ett exempel på ett medium glykemiskt mat. Poäng över 70 är högt glykemiskt livsmedel. Vitt ris är en högt glykemiskt mat.

stevia

Stevia är ett naturligt extrakt av en växt i daisy familjen och har använts i Sydamerika i hundratals år som ett sötningsmedel. Stevia innehåller inga kolhydrater och inga kalorier och därmed har ett glykemiskt index på noll. En noll glykemiskt index poäng innebär att äta stevia inte kommer att höja blodsockret.