XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida
Vad hjälper till att absorbera D-vitamin?

Vitamin D - ett viktigt näringsämne som finns i mejeriprodukter, fet fisk och berikade spannmål - spelar en roll i din hälsa. Det bidrar till att upprätthålla starka ben och tänder, stöder nerv och muskelfunktion och interagerar med din bisköldkörtel för att upprätthålla kroppens hormonbalans. Ett antal faktorer påverkar upptaget av vitamin D i magtarmkanalen, hjälper kroppen åtkomst till D-vitamin den behöver för att fungera.

dietary Fat

En faktor som reglerar upptaget av vitamin D är förekomsten av fett i mag-tarmkanalen. Vitamin D är ett fettlösligt vitamin och upplöses i fett i matsmältningsapparaten. När kroppen absorberar detta fett, absorberar det också löst vitamin D. Om du lider av en mag-problem som hindrar din förmåga att absorbera fett, också du möter ökad risk för en D-vitaminbrist.

leverenzymer

Din kropp är också beroende av korrekt leverfunktion att ordentligt absorbera D-vitamin, och kräver närvaro av leverenzymer för D-vitamin absorption. Matsmältningsenzymer produceras och utsöndras av levern bidra till att bryta ned molekyler av fett i maten du äter, bryter fettet ner till fettsyror som lätt absorberas av matsmältningsapparaten. Denna rötningen hjälper också frigör D-vitamin från maten, så det kan absorberas tillsammans med fettsyrorna. Personer med nedsatt leverfunktion kräver ibland vitamin D injektioner, eftersom de inte kan ha möjlighet att absorbera dietary vitamin D.

Avsaknad av Absorption hämmare

Vissa föreningar hindra kroppen från korrekt absorbera D-vitamin, så avsaknaden av dessa föreningar främjar god D-vitamin absorption. Till exempel kan användning av mineralolja som en förstoppning behandling förhindra korrekt vitamin D absorption, eftersom vitamin absorberar i oljan, sedan får spolas ur kroppen. Dessutom har vissa viktminskning läkemedel som är utformade för att bromsa fett absorption hindrar också D-vitamin absorption, vilket kan leda till en D-vitaminbrist.

Effekter av Ineffektiv Absorption

Minskad absorption av vitamin D - antingen på grund av bristande kostfettintag, en oförmåga att absorbera fett eller behandling med terapier som påverkar vitamin D absorption - kan utgöra en hälsorisk. Din kropp behöver D-vitamin för att hjälpa till att kontrollera kalciummetabolism, så en D-vitaminbrist kan förändra kroppens kalciumnivåer. Med tiden kan bristen leda dina ben att förlora kalcium, försvagas och mjukgörande din benvävnad, och potentiellt öka risken för osteoporos. Om du lider av en sjukdom som påverkar vitamin D absorption, prata med din läkare om möjliga nytta av vitamin D-injektioner för att förhindra en brist.