XXXXX.com  Home
janahernette.com  HuvudsidaLever hemangiom, även kallad lever- eller mull hemangiom, är en icke-cancerlevertumör gjord av vidgade blodkärl. De flesta människor inte upplever några tecken eller symptom och inte behöver behandling. Lever hemangiom är vanligast hos personer i trettioårsåldern till femtiotalet.

Betydelse

Vissa lever hemangiom kan vara tillräckligt stor för att orsaka buksmärtor, aptitlöshet och illamående. Behandlingen av sådana lever hemangiom beror på patientens allmänna hälsa, och storleken och placeringen av hemangiom.

Kirurgi

Vissa hemangiom kan lätt avlägsnas genom operation, medan andra kan vara så djupt rotad att en del av levern behöver tas bort.

bood Flow

Blockerande blodflödet till hemangiom kan få den att krympa. Detta görs genom att antingen binda en knut i den drabbade artären (ligering) eller injicera ett läkemedel in i artären (embolisering). Detta påverkar inte den omgivande levervävnad.

Transplantation

I svåra fall kan en patient lider av extrem smärta på grund av mycket stora eller flera hemangiom som inte kan tas bort genom operation. I sådana fall är den enda lösningen en levertransplantation.

Andra

Läkare kan också rekommendera strålterapi för att förstöra Hemangioma celler.