XXXXX.com  Home
janahernette.com  Huvudsida
Vilka är de positiva hälsoeffekterna av Niacin?

Niacin, eller vitamin B3, är ett viktigt näringsämne som måste lämnas i din kost. De positiva hälsoeffekterna av niacin kommer primärt från dess användning vid framställning av en coenzym kallas nikotinamidadenindinukleotid eller NAD. NAD-molekylen erfordras för flera hundra kemiska reaktioner i ämnesomsättningen. Farmakologiska, drog-liknande doser av niacin kan binda direkt till protein i kroppsvävnader och har undersökts för andra möjliga hälsofördelar.

Niacin viktigaste fördelarna

En av de viktigaste hälsoeffekterna av niacin, och NAD, är dess roll i att producera energi från kolhydrater och triglycerider. Det krävs en form av NAD innehållande fosfor att göra kolesterol, fettsyror och det genetiska materialet som krävs för att bygga upp friska celler och vävnader. Svår niacin, och NAD orsakar brist en sjukdom som kallas pellagra. Obehandlad, pellagra kan leda till döden.

Andra potentiella nyttan

Användningen av niacin som ett läkemedel i mycket stora doser har studerats för behandling av hjärt-kärlsjukdom. En nyligen genomförd analys av kliniska studier publicerades i 29 januari 2013, frågan om "Journal of American College of Cardiology." Niacin terapi befanns minska förekomsten av hjärtinfarkt, men det gjorde inte minska risken för stroke.

niacin Safety

Institute of Medicine har etablerat en rekommenderad kosten ersättning för niacin av 14 till 16 mg / dag för vuxna. Den övre intag nivå från kosttillskott som inte utgör en hälsorisk är 35 mg / dag. Högdos niacin som ett läkemedel bör vidtas endast under medicinsk övervakning. Eventuella biverkningar från alltför mycket niacin inkluderar rodnad, illamående och levertoxicitet.